iOS基础:属性变量、实例变量、成员变量的内存泄漏

直接上代码

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
@interface TestViewController () {
@private
NSString *name1;
}

@property (nonatomic, copy) NSString *name;
@property (nonatomic, strong) TestObject *testObj;

@property (nonatomic, strong) TestObject *testObj1;

@property (nonatomic, copy) NSString *name2;
@property (nonatomic, strong) TestObject *testObj2;
@end
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
// 无泄漏
- (void)testBlock {
__weak typeof(self) weakSelf = self;
[self.testObj requestData:^(NSString *str) {
weakSelf.name = str;
}];
}

// 泄漏
- (void)testBlock1 {
[self.testObj1 requestData:^(NSString *str) {
name1 = str;
}];
}

// 泄漏
- (void)testBlock1_2 {
[self.testObj1 requestData:^(NSString *str) {
self->name1 = str;
}];
}

// 无泄漏
- (void)testBlock1_3 {
__weak typeof(self) weakSelf = self;
[self.testObj1 requestData:^(NSString *str) {
__strong typeof(weakSelf) strongSelf = weakSelf;
strongSelf->name1 = str;
}];
}

// 泄漏
- (void)testBlock2 {
[self.testObj2 requestData:^(NSString *str) {
_name2 = str;
}];
}

属性变量与实例变量的内存泄漏非常常见,需要关注的是成员变量name1,通过name1和self->name1均会造成内存泄漏,应与属性变量一样使用weak strong dance。